KLASIČNA UGRADNJA TREPAVICA

Tečaj se sastoji od 3 dijela: teorijski dio, vježba bez modela i rad na modelu.

Na tečaju se upoznajemo sa proizvodima, kako pripremati radni prostor i pribor za rad. Pravilna aplikacija trepavica, pravilno držanje pinceta.

Upoznajemo ekstenzije trepavica, kojih sve imamo oblika, debljine i dužine. Upoznajemo vrste ljepila, te njihove problematike i mogućnost alergija.

Upoznajemo kako i na koji način biramo koje dužine i koje uvijenosti radimo na modelu /lash mapping.

Razgovaramo o svih mogućim problematikama na koje ćete naići u svom startnom poslovanju te kako se odnositi prema klijentima.

I na kraju reklama i marketing.

Tečaj traje 1 dan.

Potrebno je imati svog modela te svaka polaznica pri završetku edukacije ima punu podršku našeg tima u daljnjem poslovanju te osiguran Vam je popust -10% na sve trepavice i pristup najnovijim trendovima i informacijama.

Sav materijal na edukaciji je osiguran.

Cijena edukacije:2.500,00 kn